Gamifikácia,  ekologická revolúcia

Nehráme sa, že meníme svet.
Ale meníme svet tým, že sa hráme.

How can myBLOOM reverse climate change, improve the environment and start an ecological revolution? All you need to do is play a game. Maybe you think this cannot be serious. Yes it is, and it’s more real than you think.

What is myBLOOM?

myBLOOM is an innovative crowdfunding platform fundamentally based on gamification, inspired by the popular game simCITY. On an interactive map, cities and municipalities can gain funds for planting trees and greenery from companies and people, who by supporting this endeavor build their eco-profile, gain recognition and various awards.

SUPPORT PLANTING TREES WITH YOUR TAX-DEDUCTIBLE CHARITABLE CONTRIBUTION AND YOU WILL GET A TREE, WHICH WILL REMAIN YOURS FOR THE REST OF YOUR LIFE

Do you care about the future? Do you want to build better, more beautiful cities? Support us with a tax-deductible charitable donation. What will you gain from this, except a positive change in the environment? Apart from the fact that the planted trees will be yours, you will receive various awards and build your eco-rating. In a walk through the city, anyone will be able to see who owns which tree in the interactive app.

COLLABORATION

If we want our cities to look like botanical gardens, we can make this happen only if municipalities actively involve citizens and companies in the process of urban greening by making use of innovative technologies. 

With innovative technologies and a playful approach myBLOOM makes it possible and easy to involve individuals and companies in the process of planting and maintenance of urban green spaces. In this way, we can create more intelligent and beautiful cities together.

Zdravie

Zdravie

Zeleň v meste zlepšuje ovzdušie, pozitívne vplýva na psychické zdravie ľudí a dopĺňa energiu.

Biodiverzita

Biodiverzita

Stromy v meste zlepšujú ekosystém a poskytujú domov mikroorganizmom, bezstavovcom, drobnému hmyzu a vtákom.

Krajšie Mestá

Krajšie Mestá

Zeleň v meste skrášľuje prostredie a vytvára príjemné prostredie, v ktorom je radosť žiť.

Zníženie CO2

Zníženie CO2

Stromy znižujú CO2, čím zlepšujú ovzdušie a prinášajú kvalitnejší život občanom miest.

Zníženie Hluku

Zníženie Hluku

Stromy pohlcujú hluk a robia mesto tichším a pokojnejším pre život.

Zadržiavajú vodu

Zadržiavajú vodu

Stromy zadržiavajú dažďovú vodu, čo napomáha predchádzaniu záplav ulíc či iných mestských častí.

Social media support

myBLOOM Ambassador

myBLOOM.eco

Send Your Request and Partnership